Start: NICE! Je hebt een project. Je gaat nu aan de slag met de werkwijzer. De werkwijzer is het recept voor iedere media-uiting die je gaat maken. Volg iedere stap in de werkwijzer nauwkeurig en blijf dit ieder project doen. Alle stappen staan kort en bondig beschreven. Weet je nog niet wat een stap inhoud en wil je meer uitleg? Klik dan op de  link naar uitleg over de belangrijke onderwerpen binnen het werkproces.  

Organiseer: Bestanden kwijtraken is #$%&$#. Zorg dat je het project goed organiseert. Maak een duidelijke mappenstructuur met logische namen van mappen en bestanden. Dit geeft het project overzicht. Zorg ook voor back-ups zodat je niks kwijtraakt. 

tip: Hou de werkwijzer bij een project totdat je in level 3 zit.

Dat klikken op zo’n groene link voelt goed of niet? Je weet nu al meer over het maken van een project dan een paar minuten geleden.

Dan nu wat meer uitleg over een Project

Vanaf nu ga je iedere stap die je maakt verzamelen in het Project Ontwikkel Document (POD). Check vooral deze link voor voorbeelden en meer uitleg.

Bij Formulieren kun je de sjablonen vinden (in InDesign) voor een POD.

Plan een klant gesprek in met de klant en bereid dit gesprek voor. 

 • Nodig de klant uit voor een klant gesprek (in overleg met docent)
 • Reserveer een ruimte
 • Verdiepen in het bedrijf/onderneming van de klant.
 • Vragen opschrijven, wat wil je van de klant weten? (zie stap 2.)

Voor het klant gesprek en achterhaal de volgende punten.

 • Laat de klant vertellen over zijn onderneming
 • Laat de klant vertellen over de opdracht.
 • Bespreek de wensen en eisen van de opdracht met de klant.
 • Achterhaal het doeldoelgroep van de media-uiting.
 • Achterhaal wat de klant met de media-uiting wil vertellen
 • Spreek met de klant af hoe er contact opgenomen kan worden.
 • Geef aan in welke fase de opdracht opgedeeld wordt en wat er opgeleverd wordt per fase.

Let op: Online klantgesprekken moet je voeren met teams.
Nodig conf-edwa104@scalda.nl uit

De media-uiting moet aansluiten bij de doelgroep, daarom ga je een doelgroep onderzoek uitvoeren:

Om ervoor te zorgen dat je een media-uiting maakt die past binnen het onderwerp van de opdracht ga je, je verdiepen in het onderwerp

Dit vooronderzoek ga je nu pitchen voor je team en een coach.
Verzamel alle feedback die je krijg op een feedbackformulier. Laat de verwerkte feedback zien aan de coach voordat je verder gaat. 

In de Brainstorm ga je actief zoeken naar ideeën die uiteindelijk tot een concept kunnen leiden:

 • Geef een korte briefing van het project aan het team
 • Deel eventuele belangrijk informatie uit je onderzoek
 • Begin met het maken van een mindmap
 • Verzamel zoveel mogelijk ideeën
 • Ga na het brainstormen pas filteren

Beschrijf in een advies wat de beste manier is om het doel en de doelgroep te bereiken.

 • Wat is de vraag van de klant? 
 • Wat is de vraag achter de vraag?
 • Heeft de klant al een idee? Waarom werkt dit wel of niet?
 • Vertel jouw idee en welke media-uitingen zijn nodig.
 • Hoe bereik je met deze media-uitingen het doel. 
 • Waarom sluit dit aan bij de doelgroep

In de offerte verzamel je alle belangrijke afspraken en informatie van je project. Dit doe je om ervoor te zorgen dat er in de loop van het project geen misverstanden ontstaan die jou meer werk kunnen opleveren.

 • Beschrijf de opdracht met de gemaakte afspraken, eisen en wensen van de klant.
 • Voeg het advies toe en de keuze die is gemaakt
 • Benoem de opleverspecificaties, het oplevermoment en de voorwaarden.
 • Noteer hoe en waar je de bronbestanden en tussenproducten opslaat.
 • Maak een planning voor de klant voor alle fases van dit project. Wanneer je te weinig ruimte hebt kan je de strokenplanning in het groot toevoegen als bijlage.
 • Stel de offerte samen en mail deze eerst naar één van de docenten (template offerte).
 • Wanneer de offerte door een docent is goedgekeurd stuur je deze naar de klant voor een handtekening.
 • Mail de offerte naar de klant. Geef in de mail een korte uitleg van wat er in de offerte staat en waar hij voor is. 
 • Verwerk eventueel gegeven feedback in de offerte

Bij mailcontact met de klant zet je één van de docenten in cc. 

Binnen een project is er soms een onderdeel dat je zelf niet goed uit kunt voeren, of waar je geen tijd voor hebt. Dit onderdeel ga je uitbesteden

 • Beschrijf de criteria waaraan je opdrachtnemer moet voldoen.
 • Selecteer een opdrachtnemer en motiveer je keuze.
 • Maak een Opdrachtomschrijving voor de opdrachtnemer.
 • Monitor de voortgang en beoordeel of het eindproduct aan de door jouw omschreven eisen voldoet. Hou dus regelmatig contact, spreek af hoe je dat doet.  Zo kun je tussendoor nog bijsturen als iets niet lukt, of kijken of je zelf iets aan je eigen planning kunt aanpassen