1. Stageplaats zoeken

Wanneer je (bijna) in level 2 bent aangekomen wordt het tijd om na te denken over een stage. Je moet een stage kunnen lopen van minimaal 684 klokuren.

 • Bedenk bij wat voor soort bedrijf je stage zou willen lopen
 • Wat zou je graag willen leren tijdens een stage?
 • Wat voor soort producten zou je willen maken?

Zoek nu naar bedrijven in Zeeland die op deze onderdelen (waarschijnlijk) iets kunnen bieden. Je kunt een overzicht vinden van goedgekeurde bedrijven op http://stagemarkt.nl.

Stage in het buitenland?

Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Er is een Internationaliseringskantoor van Scalda dat daarbij kan helpen.

Je mag dat ook zelf regelen. Een bedrijf in het buitenland is niet standaard goedgekeurd. Dat moeten we zelf doen. Heb je dus een bedrijf in het buitenland op het oog? Bespreek dit met ons. Dan zoeken wij contact en kijken of wij het een geschikte stage vinden die past bij jouw ontwikkeling.

2. Stagebedrijf gevonden?

Bespreek altijd even met een van je coaches waar je stage zou willen lopen. Vaak zijn er al ervaringen of een idee wat bij jou zou passen.

Is het een passend bedrijf? Stuur je sollicitatiebrief en cv met portfolio naar het bedrijf waarin je vraag of het mogelijk is om stage te lopen. 

Het is belangrijk dat een stagebedrijf voldoet aan 3 punten:

 • een werkplek voor een stagiair
 • werk / opdrachten voor de stagiair
 • een begeleider die tijd heeft om de stagiair te begeleiden.

Ook moet een stagebedrijf goedgekeurd zijn als stagebedrijf door het S-BB. Wanneer het stagebedrijf is gevonden op Stagemarkt, is het bedrijf al goedgekeurd.

Is het bedrijf nog niet goedgekeurd, check dan even in bij je coaches. Die goedkeuring kan altijd aangevraagd worden.

3. Een stage geregeld?

Heb je een stage gevonden en ben je aangenomen bij jouw favoriete stagebedrijf, dan moet je een Praktijk Overeenkomst aanvragen. Ook wel een POK genoemd. Dat is de overeenkomst tussen school, het stagebedrijf en jou als student. 

Je kunt de POK aanvragen bij het stagebureau beneden in de gang of stuur een mail naar bpv-techniek@scalda.nl met daarin:

 • waar je stage wilt gaan lopen;
 • wie je begeleider wordt;
 • en de start- en einddatum

Let op:

de start- en einddatum zijn de datums die tellen. Het aantal uren bepaald niet wanneer je kunt stoppen met je stage. De einddatum wel!

4. Opdrachten tijdens je stage

Tijdens je stage in Level 2 ga je aan de slag met werkzaamheden in het bedrijf. Daarnaast werk je aan een aantal opdrachten voor je opleiding, het Stagedossier. 

De opdrachten zijn:

 1. VLOG waarin je laat zien op welke manier je het werkproces van school terugziet. Dus op welke manier komt de conceptfase terug, de ontwerpfase en hoe wordt de realisatie gedaan bij jouw stagebedrijf.
 2. Je maakt een vormgeefoplossing om het bedrijf in beeld te brengen.
 3. Je maakt zelf een eigen vormgeefoplossing op de manier zoals het bedrijf vormgeving maakt.
 4. Je voert minimaal 2 voortgangsgesprekken met je begeleider over je functioneren als stagiair. Hiermee haal je feedback op over je functioneren.

5. Contact met de opleiding tijdens je stage

Tijdens je stage houden we op een aantal momenten contact. Als opleiding willen we graag weten of je goed bent aangekomen op je stage. Of je begeleiding hebt, welke werkzaamheden je mag doen en natuurlijk ook of je je prettig voelt op je stageplaats.

We plannen minimaal 3 contactmomenten in.

 1. In het begin van de stageperiode nemen wij contact op via telefoon of je goed begonnen bent en of alles duidelijk is qua opdrachten en inhoud van je stage.

 2. Het tweede contact moment is een bezoek op je stageplaats. Jij plant daarvoor in overleg met je begeleider en school een moment voor het bedrijfsbezoek.

  Een van de coaches komt dan langs en spreekt met jou en je begeleider over je werk, je beroepshouding en we zien graag iets van gemaakte vormgeving. Ter voorbereiding op dit bezoek zorg je ervoor dat de functioneringslijst in elk geval 1x is besproken tussen jou en je begeleider en de eerste kolom is ingevuld.

 3. Het laatste contact moment is een online videocall. Via Teams spreken we kort nog even met zijn drieën over je totale stage. Hoe is de stage verlopen? Hoe heb je nog kunnen werken aan de feedback uit de functioneringslijst? Hoe was je beroepshouding? Heeft de begeleider nog feedback voor jou? Zorg voor deze meeting voor een compleet ingevuld en ondertekende functioneringslijst. 

Mocht er aanleiding zijn om meer contactmomenten in te plannen kan dat natuurlijk altijd. Ook kunnen we in overleg afspreken om ook het laatste gesprek fysiek te laten plaatsvinden.

Stagedossier

Dit zijn de opdrachten die je moet uitvoeren tijdens je stage.

Functioneringslijst

Tijdens je stage voer je twee keer een gesprek met je begeleider over je functioneren. Als het nodig, kan dat ook meer dan 2 keer. Zorg dat je deze lijst ingevuld én ondertekend weer meeneemt naar school.

Stage flyer

Deze flyer is voor je stagebegeleider, zodat zij weten wat er van ze verwacht wordt en hoe de stage bij onze opleiding is georganiseerd.

5. Urenregistratie in OnStage

Tijdens je stage moet je je uren registreren in OnStage. Na het ondertekenen van je POK krijg je de login gegevens van OnStage.

Je begeleider keurt vervolgens de door jouw ingevulde en ingediende uren goed. Je begeleider krijgt ook na ontvangst van je POK de login gegevens voor OnStage op het opgegeven mailadres. Is die mail niet aangekomen of alweer verwijderd? Geen probleem. Ga naar https://onstage4business.com/, klik op [Wachtwoord vergeten], vul het opgegeven mailadres van de begeleider in en reset het wachtwoord. Daarna zou het weer / alsnog moeten lukken.