Stagedossier

Dit zijn de opdrachten die je moet uitvoeren tijdens je stage.

Functioneringslijst

Tijdens je stage voer je twee keer een gesprek met je begeleider over je functioneren. Als het nodig, kan dat ook meer dan 2 keer. Zorg dat je deze lijst ingevuld én ondertekend weer meeneemt naar school.

Stage flyer

Deze flyer is voor je stagebegeleider, zodat zij weten wat er van ze verwacht wordt en hoe de stage bij onze opleiding is georganiseerd.

Urenregistratie in OnStage

Tijdens je stage moet je je uren registreren in OnStage. Na het ondertekenen van je Praktijk Overeenkomst krijg je de login gegevens van OnStage.