1. Stageplaats zoeken

Wanneer je (bijna) in level 4 bent aangekomen wordt het tijd om na te denken over je laatste stage. 

Ook in deze stage moet je aan minimaal 684 klokuren kunnen komen.

 • Bedenk bij wat voor soort bedrijf je stage zou willen lopen
 • Wat zou je graag willen leren tijdens een stage?
 • Wat voor soort producten zou je willen maken?

Zoek nu naar bedrijven in Zeeland die op deze onderdelen (waarschijnlijk) iets kunnen bieden. Je kunt een overzicht vinden van goedgekeurde bedrijven op http://stagemarkt.nl.

Een tweede keer stage lopen bij hetzelfde bedrijf?

Ook dit kan een optie zijn. Bespreek dit altijd even met je coaches.

2. Stagebedrijf gevonden?

Bespreek altijd even met een van je coaches waar je stage zou willen lopen. Vaak zijn er al ervaringen of een idee wat bij jou zou passen.

Is het een passend bedrijf? Stuur je sollicitatiebrief en cv met portfolio naar het bedrijf waarin je vraag of het mogelijk is om stage te lopen. 

Het is belangrijk dat een stagebedrijf voldoet aan 3 punten:

 • een werkplek voor een stagiair
 • werk / opdrachten voor de stagiair
 • een begeleider die tijd heeft om de stagiair te begeleiden.

Ook moet een stagebedrijf goedgekeurd zijn als stagebedrijf door het S-BB. Wanneer het stagebedrijf is gevonden op Stagemarkt, is het bedrijf al goedgekeurd.

Is het bedrijf nog niet goedgekeurd, check dan even in bij je coaches. Die goedkeuring kan altijd aangevraagd worden.

3. Een stage geregeld?

Heb je een stage gevonden en ben je aangenomen bij jouw favoriete stagebedrijf, dan moet je een Praktijk Overeenkomst aanvragen. Ook wel een POK genoemd. Dat is de overeenkomst tussen school, het stagebedrijf en jou als student. 

Je kunt de POK aanvragen bij het stagebureau beneden in de gang of stuur een mail naar bpv-techniek@scalda.nl met daarin:

 • waar je stage wilt gaan lopen;
 • wie je begeleider wordt;
 • en de start- en einddatum

Let op:

De start- en einddatum zijn de datums die tellen. Het aantal uren bepaald niet wanneer je kunt stoppen met je stage. De einddatum wel!

4. Opdrachten tijdens je stage

Tijdens je stage in Level 4 ga je aan de slag met een opdracht die je van begin tot eind kunt en mag doen. De opdracht kan lijken op wat je gewend bent te maken tijdens je opleiding.

Deze opdracht is bedoeld om van je stagebedrijf te horen of je volgens hun ook geschikt bent als beginnend beroepsbeoefenaar. Zij gaan dus ook deze opdracht beoordelen. Je kunt hiervoor het beoordelingsformulier hieronder gebruiken.

Ook bespreek je weer, net als in je eerste stage, je functioneren. Gebruik hiervoor de functioneringslijst hieronder. Plan 2 keer een gesprek in met je begeleider:

 • Ongeveer halverwege je stage
 • Tegen het eind van je stage

Probeer de eerste keer het gesprek gedaan te hebben voordat een coach langskomt. Het is prettig om een ingevuld formulier te kunnen bespreken tijdens het bezoek.

5. Contact met de opleiding tijdens je stage

Tijdens je stage houden we op een aantal momenten contact. Als opleiding willen we graag weten of je goed bent aangekomen op je stage. Of je begeleiding hebt, welke werkzaamheden je mag doen en natuurlijk ook of je je prettig voelt op je stageplaats.

We plannen minimaal 3 contactmomenten in.

 1. In het begin van de stageperiode nemen wij contact op via telefoon of je goed begonnen bent en of alles duidelijk is qua opdrachten en inhoud van je stage.|

 2. Het tweede contact moment is een bezoek op je stageplaats. Jij plant in overleg met je begeleider en school een bezoekmoment in.

  Een van de coaches komt dan langs en spreekt met jou en je begeleider over je werk, je beroepshouding en we zien graag iets van gemaakte vormgeving. Ter voorbereiding op dit bezoek zorg je ervoor dat de functioneringslijst in elk geval 1x is besproken tussen jou en je begeleider en de eerste kolom is ingevuld.

 3. Het laatste contact moment is een online videocall. Via Teams spreken we kort nog even met zijn drieën over je totale stage. Hoe is de stage verlopen? Hoe heb je nog kunnen werken aan de feedback uit de functioneringslijst? Hoe was je beroepshouding? Heeft de begeleider nog feedback voor jou? Zorg voor deze meeting voor een compleet ingevuld en ondertekende functioneringslijst. 

Mocht er aanleiding zijn om meer contactmomenten in te plannen kan dat natuurlijk altijd. Ook kunnen we in overleg afspreken om ook het laatste gesprek fysiek te laten plaatsvinden.

Functioneringslijst

Tijdens je stage voer je twee keer een gesprek met je begeleider over je functioneren. Als het nodig, kan dat ook meer dan 2 keer. Zorg dat je deze lijst ingevuld én ondertekend weer meeneemt naar school.

Beoordelingsformulier stageopdracht

Gebruik dit formulier om je stageopdracht te beoordelen. Bespreek dit alvast bij de start van je stage met je stagebegeleider.

Stage flyer

Deze flyer is voor je stagebegeleider, zodat zij weten wat er van ze verwacht wordt en hoe de stage bij onze opleiding is georganiseerd.

6. Urenregistratie in OnStage

Tijdens je stage moet je je uren registreren in OnStage. Na het ondertekenen van je POK krijg je de login gegevens van OnStage.

Je begeleider keurt vervolgens de door jouw ingevulde en ingediende uren goed. Je begeleider krijgt ook na ontvangst van je POK de login gegevens voor OnStage op het opgegeven mailadres. Is die mail niet aangekomen of alweer verwijderd? Geen probleem. Ga naar https://onstage4business.com/, klik op [Wachtwoord vergeten], vul het opgegeven mailadres van de begeleider in en reset het wachtwoord. Daarna zou het weer / alsnog moeten lukken.