Opdrachtomschrijving bij een uitbesteding

Wanneer je een stukje van je project uitbesteed aan iemand anders, bijvoorbeeld door tijdgebrek of je hebt de kennis niet voor dat onderdeel, ga je de opdrachtnemer briefen over de opdracht.

Hij / zij moet weten wat er gemaakt moet worden, voor welk project, welke opdrachtgever en welke doelgroep. 

Daarnaast is het belangrijk dat je een deadline geeft, het moet natuurlijk wel opgeleverd worden voordat jij je project aan jouw opdrachtgever kunt opleveren. In het echt moet je natuurlijk ook zorgen dat je binnen het budget blijft dat afgesproken is om dit project in te realiseren. Geef dus ook aan bij je opdrachtnemer hoeveel klokuur er maximaal aan het project gewerkt mag worden.

Legt dit allemaal vast in een opdrachtomschrijving en bespreek deze met je opdrachtnemer. Hij / zij kan dan aangeven of het realistisch is binnen de gestelde tijd en het opgegeven aantal uren.