Uitbesteden

Er kunnen onderdelen zijn die jij binnen de planning niet zelf kan doen, of die je simpelweg zelf niet kan. Het is dan mogelijk om de hulp in te schakelen van een collega. Dit is de uitbesteding. Hiervoor moet je een aantal dingen doen.  

Criteria

Om te bepalen aan wie je iets gaat uitbesteden, ga je eerste nadenken aan welke criteria deze persoon moet voldoen. Dus wat moet iemand kunnen waardoor hij geschikt is voor de uitbesteding?

Je kunt hierbij denken aan:

  • kennis van Photoshop
  • aantal jaar werkervaring
  • aantoonbare ervaring met Blender (wanneer er iets in 3D gemaakt moet worden)
  • iemand moet elke dag bereikbaar zijn voor jou
  • de opdrachtnemer moet beschikbaar zijn in de periode dat de uitbesteding uitgevoerd moet worden.
  • enz …

Keuze voor opdrachtnemer (motivatie)

Nu je hebt nagedacht over de criteria waarop je iemand kunt selecteren ga je dat ook doen.

Maak een overzicht met een aantal mogelijke kandidaten die voor jou iets zouden kunnen uitvoeren. Schrijf nu per kandidaat op wie aan welke criteria voldoet. Zo krijg je een overzicht van wie dit zou kunnen doen.

Selecteer nu de opdrachtnemer van je keuze en motiveer waarom je keus op deze kandidaat valt. Maak dus een koppeling tussen jouw criteria van hierboven en de criteria waaraan jouw opdrachtnemer voldoet.