Bewerkingen op je bronmateriaal

Wanneer je bronmateriaal hebt ontvangen van je opdrachtgever, zoals foto’s, afbeeldingen of teksten, beoordeel je hoe deze gebruikt gaan worden in het definitieve product.

Beschrijf de bewerkingen die je uitvoert op het bronmateriaal, zodanig dat iemand anders ze kan begrijpen.

Wanneer iemand later nog eens een foto moet toevoegen aan jouw website of er moeten aanpassingen gedaan worden aan een folder, dan moet terug te vinden zijn welke bewerkingen er toegepast moeten worden.