Je offerte laten ondertekenen

Je laat de klant tekenen wanneer hij akkoord is met het gepresenteerde voorstel. Wanneer er nog veel feedback is laat je de klant nog niet tekenen en presenteer je je voorstel later nog een keer.

Dit geldt voor de conceptfase, ontwerpfase en de realisatie. Pas wanneer de opdrachtgever tevreden is, wordt er ondertekend.