Brainstorm

In een Brainstorm ga je actief zoeken naar ideeën die uiteindelijk tot een concept kunnen leiden. Tijdens de brainstorm is niks fout, juist de meest gekke ideeën kunnen jou potentiële media-uitingen opleveren. Denk nog niet aan haalbaarheid of kosten. Dit is het moment om de creativiteit de vrije loop te laten. 

 1. Zorg ervoor dat je team op de hoogte is van de opdracht, het doel en de doelgroep. Formuleer de klantvraag zo duidelijk mogelijk, zo is voor iedereen helder waar je aan gaat werken. 
 2. Het is jouw taak om in de gaten te houden dat iedereen aan het woord komt. 
 3. Leg de brainstorm regels uit aan je team:
  • Alle ideeën zijn goed en schrijf je op
  • Er is geen ruimte voor kritiek
  • Laat elkaar uitpraten
  • Bouw verder op elkaars ideeën 

 

Tijdens het brainstormen start je met het maken van mindmap.
Hiermee geef je de braintstorm een snelle start.