In je ontwerpvoorstel ga je het gekozen concept uitwerken. Je gaat in de juiste software aan de slag met kleuren, lettertypes en layout. Bij film en animatie vertaal je je verhaal naar een storyboardBij een website maak je een werkende versie van de website met Adobe XD. 

 • Inventariseer met welke beperkingen je rekening moet houden bij het maken van het ontwerp.
 • Maak een prototype van je ontwerp.
 • Motiveer de keuzes die je hebt gemaakt tijdens het ontwerpproces.
 • Onderzoek met welke regelgeving je te maken hebt.
 • Pitch jouw ontwerpvoorstel aan je collega’s en coach.
 • Verzamel zelf tijdens de presentatie de gegeven feedback op het Pitch/Presentatie formulier
 • De genoteerde feedback laat je bekijken door een docent en hij geeft aan of je het voorstel mag presenteren aan de opdrachtgever of dat je bijvoorbeeld eerst nog feedback moet verwerken
 • We bekijken of je achter, voor of op schema loopt ten opzichte van je zelf gemaakte planning
 • Presenteer het ontwerp aan de opdrachtgever.
 • Laat de opdrachtgever tekenen voor akkoord bij het vakje Ontwerp voorstel op de offerte. De opdrachtgever gaat dan akkoord met jouw ontwerpvoorstel.
 • Bewaar de offerte netjes en verzorgd, deze moet uiteindelijk leesbaar in je portfolio.

Wanneer je ontwerp nog niet goed genoeg is na de interne presentatie of na de presentatie voor de opdrachtgever, ga je het ontwerp aanpassen. Je neemt de ontvangen feedback mee om je ontwerp te verbeteren.

Vul je project-ontwikkeldocument aan met alle gemaakte stappen in de ontwerpfase.