Sprint Review

Aan het einde van een sprint bekijk je samen met een coach en jouw team alles wat is gemaakt tijdens de sprint. Met elkaar beoordeel je het gemaakt werk. Je noteert voor jezelf wat al goed ging en wat jij nog niet goed genoeg beheerst. Let erop dat de review alleen over de gemaakte producten gaat.

Eindig de review met een aantal concrete verbeter-/actiepunten voor jezelf die je meeneemt naar de volgende sprint. Een actiepunt kan bijvoorbeeld zijn dat je een extra cursus InDesign neemt, omdat is gebleken dat jouw kennis onvoldoende was. Deze actiepunten zet je in de backlog van het scrumbord.

Retro

Naast een sprint review doe je ook een retro met jouw team en een coach. Bij de retro kijk je niet naar de gemaakte producten, maar naar de manier van werken. Wat ging er goed en wat kan er nog beter? Eindig de retro met een aantal concrete verbeterpunten voor de volgende sprint.