Je gaat nu beginnen met de laatste fase, de realisatie. In deze fase lever je het eindproduct op. Zorg ervoor dat de oplevering georganiseerd is. Zo kan de klant zorgeloos met het product aan de slag. 

Zorg dat het team op de hoogte is van de feedback van de opdrachtgever en haal ideeën op om deze te verwerken. 

 • Neem met je team de feedback door
 • Verzamel ideeën om de feedback te verwerken
 • Verwerk de feedback
 • Leg voor aan je team, is dit goed?
 • Documenteer ontvangen feedback
 • Maak de media-uiting met behulp van het goedgekeurde prototype en het verzamelde bronmateriaal.
 • Documenteer ontvangen feedback.
 • Archiveer het gebruikte materiaal en de gemaakte documenten. Zorg ervoor dat je Project Ontwikkel Document helemaal compleet en bijgewerkt is.
 • Presenteer de media-uiting aan je collega’s en docent.
 • Verzamel zelf tijdens de presentatie de feedback op het Pitch/Presentatie formulier
 • De genoteerde feedback wordt bekeken en de docent geeft aan of je het project mag presenteren aan de opdrachtgever of dat je eerst nog feedback moet verwerken
 • Presenteer de media-uiting aan je opdrachtgever.
 • Lever de media-uiting op volgens de gemaakte afspraken.
 • Laat de opdrachtgever tekenen op de offerte voor akkoord van het project en eindproduct en dat het project netjes volgens afspraak is opgeleverd.
 • Zorg ervoor dat je het project netjes oplevert. Gooi het dus niet over de schutting. In de werkmap staat de huisstijl van medianormgever, deze kun je gebruiken als voorbeeld.  
 • lever je project op volgens de opleverchecklist. Bij een logo en huisstijl gebruik je de huisstijlopleverchecklist

Selecteer een opdrachtnemer

 • Beschrijf de criteria waaraan je opdrachtnemer moet voldoen.
 • Selecteer een opdrachtnemer en motiveer je keuze.

Monitor en beoordeel het eindproduct

 • Maak een Opdrachtomschrijving voor de opdrachtnemer.
 • Monitor de voortgang en beoordeel of het eindproduct aan de door jouw omschreven eisen voldoet. Hou dus regelmatig contact, spreek af hoe je dat doet.  Zo kun je tussendoor nog bijsturen als iets niet lukt, of kijken of je zelf iets aan je eigen planning kunt aanpassen.
 • Beschrijf de bewerkingen op het bronmateriaal, check ook de toestemming voor gebruik.
 • Blik met een docent terug op het project, wat zou je hetzelfde doen of wat zou je een volgende keer anders doen? 
 • Wanneer je project en eindpresentatie akkoord is stop je het pitch formulier samen met het POD in je portfolio.
  Zo bouw je een ontwikkelingsportfolio met alle feedback op producten, pitches, presentaties en alle projecten die je hebt uitgevoerd.